سفارش تبلیغ
صبا

اعوذ بالله من نفسی
به نام قلم آنچه که خداوند به حرمت نوشتن به آن سوگند میخورد
از عشق و اشک قلم وضو می گیرم تا
دورکعت عشق بخوانم
نیت میکنم
برای فهم مردم برای تعالی میهنم
الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا شکرت که هنوز روزی ده من تویی هنوز تو رو فراموش نکردم فراموش نکردم که باید فقط به تو پناه ببرم
خدایا شکرت که هنوز می دانم که انکه زاده نشده تویی آنکه میشنود و می بیند تویی
خدایا ببین به چه و برای چه متهم میشوم و مدد باش بر ایمانم و نیتم
الله اکبر
سبحان ربی العضیم و بحمده

خدایا بزرگواری تو رو می بینم که سر به خاک هیچ نام و نانی نمی نهم
بزرگواری تورو می بینم که وقتی "ذات اقدس" تورو  -تو- صدا میکنم معنی نمی پیدا نمی کنم که این مردم رو تملق کنم فریب دهم و القاب بچسبانم
سمع الله لمن حمده الله اکبر
الله اکبر
سبحان ربی العلی و بحمده

خدایا این آغوش به این گرمی رو با هیچ چیزی عوض نمی کنم
نه با رختی از جنس قدرت
و نه با گرمی اغوشی شهوانی از جنس زن
این آغوش ، آغوش ره توست ، سجده بر تو کردن آغوش معشوقه است
برای عاشق و چه فریبی
که خود را به کمتر قانع کنم
بحول الله و قوته اقوم و اقعد
به اجازه تو بلند میشوم به اجازه تو می نویسم به اجازه تو فکر میکنم و فکر کردن می اندیشم
خدایا هر آنکه که به اندیشیدن مردم سرزمینم راضی نیست نابود کن
بسم الله الرحمن الرحیم
خدایا  می خواهم فریاد بزنم از غمی که در دستانم بال بال می زند
غم نفهمیدن ،
غم اتهام ،
غم توهین و تخریب از آنان که نمی توانند اندیشه ها را ببینند
خدا از تو همان هدایت را میخواهم برایشان
کذالک الله ربی
«خدایا برای علمای ما علم برای» ... نه خدایا انچه او گفت بسیار است
من از ذات کریمت برای همه آنها فقط
تفکر را می خواهم و توانایی اندیشیدن را
اجازه اندیشیدن را
الله اکبر
سبحان ربی العضیم و بحمده

خدایا کمکم کن که همچنان بنده تو باشم کمک کن که تا که هستم بیندیشم و به اندیشیدن دیگران فکر کنم کمکم کن
سمع الله لمن حمده الله اکبر
الله اکبر
سبحان ربی العلی و بحمده

خدایا اگر هیچ ندارم خاک درت سجده گاه فکرم است بوسه بر استانت افتخار تفکرم خدایا خوشحالم که هنوز شکم و ... نام و قدرت مرا فریب نداده است که دروغ  را رنگ کنم و به جای حقیقت به دیگران بفروشم
السلام وعلیکم و رحمه الله و برکاته
خدایا از تو برای همه نااگاهان علم و اندیشه
برای همه فریب خوردگان و «جیرهخوران» روشن بینی و زبان گویای حقیقت
برای همه دوستانم تعالی و پیشرفت
و برای همه آنها که از من متنفر هستند چشم بینای حقیقت عنایت بفرما باشد
که ناآگاهان اندیشه را ببینند و با اندیشه ها ، اندیشمندانه برخورد کنند ،
فریب خوردگان و جیر خوران روشن بینی را ببین و برای نان هر حقیقتی را لگد مال نکنند
دوستانم به تعالی برسند
و آنان که از ما متنفر هستند به افکار ما پی ببرند
و از تنفر انچه که برای ذات زیبای انسان زشت است پایین بیاییند


+ نوشته شده در  دوشنبه 88/11/5ساعت  7:12 صبح  توسط komail  |  نظر