كل عناوين نوشته هاي komail

komail
[ شناسنامه ]
'سياست بازي' يا 'بازي سياسي' ...... پنج شنبه 90/2/8
اقا يوسف مان رفت ...... سه شنبه 90/1/30
اگه بعضي وقت ها دوستاني رو بيش از حد مي خندونم ببخشيد ...... پنج شنبه 90/1/25
همين ...... شنبه 89/9/13
و خداي که در اين نزديکي هاست ...... چهارشنبه 89/8/19
  ==>   ليست آرشيو شده ها